Loạt Bài Kinh Thánh Lượt Khảo- Tân Ước (Bài 41-60)

Bài 41: Người Quản Gia Bất Trung

https://www.youtube.com/watch?v=JICfWeHpcLA

Bài 42: Người Nhà Giàu Và La-za-rơ

https://www.youtube.com/watch?v=gfuL4DO1y44

Bài 43: Chúa Giê-xu Giáng Sinh

https://www.youtube.com/watch?v=X6C9eseNwYA

Bài 44: Chúa Giê-xu Sẽ Tái Lâm

https://www.youtube.com/watch?v=vvV1wgMH-i4

Bài 45: Điều Nên Và Không Nên Làm Với Lời Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=FkyehEH6yGw

Bài 46: Chúa Sắp Đặt Thứ Tự Ưu Tiên Như Thế Nào?

https://www.youtube.com/watch?v=RXjKioCOXz8

Bài 47: Người Giàu Ngu Dại, Người Pha-ri-si Và Thâu Thuế, Xa-chê Gặp Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=JgSnSBF6UQs

Bài 48: Ăn Năn

https://www.youtube.com/watch?v=4mM1u7OMWUE

Bài 49: Sách Giăng

https://www.youtube.com/watch?v=4ItOjSfPpx0

Bài 50: Giăng 1

https://www.youtube.com/watch?v=cI0JAMyF3Io

Bài 51: Phép Lạ Chúa Hóa Nước Thành Rượu

https://www.youtube.com/watch?v=qllSbWtwqp8

Bài 52: Sự Tái Sinh Là Gì?

https://www.youtube.com/watch?v=KkNlJ5Pzt-4

Bài 53: Chúa Giê-xu Đến Với Mọi Thành Phần Trong Xã Hội

https://www.youtube.com/watch?v=ccYRz6zWns4

Bài 54: Chúa Giê-xu Giàu Lòng Yêu Thương

https://www.youtube.com/watch?v=Mgox609zD_g

Bài 55: Năm Chứng Cứ Để Tin Vào Ngài

https://www.youtube.com/watch?v=3LUmTIVAaRo

Bài 56: Làm Theo Lời Chúa Để Hiểu Đạo Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=Bz6xDyMTZk8

Bài 57: Tin Chúa, Làm Môn Đồ, Kinh Nghiệm Đời Sống Đổi Mới

https://www.youtube.com/watch?v=lQu5Ere6r0k

Bài 58: Chúa Giê-xu Là Ánh Sáng Của Thế Gian

https://www.youtube.com/watch?v=DDZVs48xTvw

Bài 59: Nguyên Tắc Để Sống Hòa Hợp

https://www.youtube.com/watch?v=hiNozG7bp1A

Bài 60: Dấu Hiệu Để Người Khác Biết Chúng Ta Là Môn Đồ Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=w4LHa3F90iw