Loading

wait a moment

Tag: A-carpenter 10-1

Sự Chết Và Sự Chôn Của Chúa Giê-xu Xảy Ra Như Thế Nào?

Một sinh viên tại trường Đại Học Uruguay đã hỏi tôi, “Giáo sư McDowell, tại sao giáo sư không thể tìm ra cách nào đó để bác bỏ Cơ Đốc Giáo?” Tôi trả lời, “Chỉ một lý do rất đơn giản. Read More