Loading

wait a moment

Tag: Kiểm tra thư mục học

Xác định các sách Tân Ước có đáng tin cậy không? Phần 1

Kiểm Tra Thư Mục Học Kiểm tra thư mục học là một cách kiểm tra việc chuyển văn bản từ những tài liệu cổ xưa đến với chúng ta từ trong quá khứ. Nói cách khác, bởi vì chúng ta không Read More