Loading

wait a moment

Tag: Tại sao Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh diễn ra vào cùng thời gian? Tại sao lễ Phục Sinh diễn ra khi lễ Vượt Qua diễn ra? Mối quan hệ giữa Lễ Phục Sinh và Lễ Vượt Qua là gì?

Xét Về Lễ Phục Sinh: Chúa Giê-xu Có Phải Đã Thực Sự Sống Lại Từ Cõi Chết Không? (Phần 1)

Bởi Ragnar Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã học được rất nhiều câu chuyện ‘thú vị’ xung quanh những ngày lễ tôn giáo. Tôi được biết rằng một người đàn ông béo vui vẻ sống ở Bắc Cực, bay Read More

Dấu Hiệu Lễ Vượt Qua Của Môi-se

Chúng ta vừa rồi đã xem qua thử thách của Áp-ra-ham trong việc hy sinh con trai Y-sác hướng chỉ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu bằng việc đánh dấu địa điểm xảy ra đó. Khoảng 500 năm đã Read More