Loading

wait a moment

Month: July 2015

Phúc Âm Là “Tin Lành”- Giống Như “Truyện Kiều” Nhưng Có Một Kết Cục Tốt Đẹp Hơn

Truyện Kiều được biết đến rất nhiều, nhưng Phúc Âm thì còn là điều bí ẩn đối với hầu hết mọi người. ‘Phúc Âm’ có nghĩa đen là ‘Tin [Tốt] Lành’ nhưng nhiều người không hiểu vì sao. Đó là Read More

Dấu Hiệu Lễ Vượt Qua Của Môi-se

Chúng ta vừa rồi đã xem qua thử thách của Áp-ra-ham trong việc hy sinh con trai Y-sác hướng chỉ về sự hy sinh của Chúa Giê-xu bằng việc đánh dấu địa điểm xảy ra đó. Khoảng 500 năm đã Read More

Chúa Có Thật Không? Làm Thế Nào Để Nhận Ơn Phước Từ Ngài?

Dấu hiệu xưa của Áp-ra-ham Chúa có tồn tại không? Khi bạn và tôi chỉ sống một số năm ngắn ngủi và sau đó chết đi thì việc chúng hỏi câu này là rất đáng! Nhưng không chỉ là cuộc Read More