Loading

wait a moment

Category: Tìm Hiểu Kinh Thánh – Chuyên Sâu – Learn The Bible In Depth

Niềm tin của Nguyễn Du trong Truyện Kiều

Tháng 7 năm 1994, người Việt Nam có một tin vui. Đó là tin “Tìm thấy một bản Truyện Kiều được viết tay từ năm 1894, tại Luân Đôn”. Hầu như tất cả chúng ta đều phải nhận rằng Truyện Read More

Khái niệm “Ông Trời” đối với người Việt Nam là gì?

Từ lâu người Việt Nam đã biết có Ông Trời, tin Ông Trời và cầu khẩn Ông Trời. Niềm tin này vốn có trong tiềm thức của người dân Việt ngay cả khi có các tôn giáo khác du nhập Read More

Các Cách Nhìn Khác Về Thời Kỳ Cuối Cùng

Khi nói đến sự hiểu biết chương trình của Đức Chúa Trời cho thế giới, đoạn quan trọng nhất của Kinh Thánh là gì? Hay nói cách khác, nếu bạn đã nói rằng bạn đã phải từ bỏ tất cả Read More

Vương Quốc Nghìn Năm Và Hơn Thế

Đến lúc này chúng ta phải hỏi, điều gì sẽ xảy ra với những tín hữu khi Chúa Giê-xu Christ đến trên thế gian để thành lập vương quốc của ngài? Trong phần học này, chúng ta sẽ xem xét Read More

Lời Chứng Của Người Do Thái: Chúa Giê-xu Có Phải Là Con Trai Của Một Trinh Nữ Thuộc Dòng Dõi Đa-vít?

Chúa Giê-xu người Na-ra-rét có phải là ‘Đấng Christ’ được tiên báo ở trong Kinh Thánh Cựu Ước Hê-bơ-rơ? Đó là một câu hỏi đáng để suy nghĩ trong suốt mùa Giáng Sinh. Tôi dùng Thi Thiên 132 để nêu lên nguồn Read More

Còn Về Khoa Học Thì Sao?

Một số người muốn lờ đi cam kết của chính mình với Đấng Christ bằng cách lên tiếng kết luận rằng nếu bạn không thể chứng minh một số điều cách khoa học thì điều đó không đúng hoặc không Read More

Điều Gì Khiến Cho Chúa Giê-xu Rất Khác?

Gần đây tôi đã nói chuyện với một nhóm người tại Los Angeles. Tôi hỏi họ, “Theo ý kiến của các anh ai là Chúa Giê-xu Christ?” Câu trả lời đó là Ngài là một người lãnh đạo tôn giáo vĩ Read More

49. Tôi Phải Làm Gì?

Ngay sau thời điểm Chúa Giê-xu sống lại, Ngài dành thời gian với các môn đồ và… …Ngài hiện ra cùng họ và chứng minh bằng nhiều cách rằng Ngài thật đang sống. Các sứ đồ thấy Chúa Giê-xu trong Read More

48. Thông Điệp Trên Đường Đến Em-ma-út

Giăng Báp-tít đến Sự Sống Lại-   Khi Chúa Giê-xu giải thích một cách có hệ thống cho các môn đồ của Ngài nghe tầm quan trọng của các sự kiện tường thuật trong lời Kinh Thánh, có khả năng Read More