Skip to content
Home » Sự Đơn Giản Mang Tính Thuyết Phục: Tầm Quan Trọng Của Việc Chúa Giê-xu Chịu Hy Sinh Là Gì?

Sự Đơn Giản Mang Tính Thuyết Phục: Tầm Quan Trọng Của Việc Chúa Giê-xu Chịu Hy Sinh Là Gì?

Chúa Giê-xu đến để dâng mình làm một của lễ cho tất cả mọi người. Thông điệp này được công bố vào lúc ban đầu của lịch sử loài người, được vẽ rõ nét với một ký hiệu Thánh trong của lễ hy sinh của Áp-ra-ham và trong Của Lễ lễ Vượt Qua, với nhiều chi tiết hơn được tiên đoán ở trong nhiều lời tiên tri khác nhau trong Cựu Ước. Tại sao sự chết của Chúa Giê-xu rất quan trọng đến nổi nó đảm bảo cho sự nhất mạnh như vậy? Đó là một câu hỏi đáng để suy xét. Kinh Thánh tuyên bố một số điều tương tự với một Luật Pháp khi tuyên bố:

            Vì tiền công của tội lỗi là sự chết…( Rô-ma 6:23)

Sự Chết” thực sự có nghĩa là “sự phân cách”. Khi tâm hồn của chúng ta phân cách khỏi thân thể mình có nghĩa là chúng ta chết về mặt vật lý. Cũng giống như vậy chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời về mặt tâm linh. Điều này đúng bởi vì Đức Chúa Trời là Thánh (vô tội) trong khi chúng ta đã trở nên đồi bại từ sự sáng tạo nguyên thủy của mình và như vậy chúng ta phạm tội.

Slide1 (2)

Chúng ta bị chia cắt khỏi Đức Chúa Trời bởi tội lỗi của chúng ta giống như một vực thẳm giữa hai vách núi.

Điều này có thể được minh họa bằng hình ảnh trong mô tả này, chúng ta đang ở trên một vách và Đức Chúa Trời ở trên một vách khác cách xa chúng ta bởi môt vực thẳm không đáy này. Như là một nhánh cây bị cắt đứt khỏi một cây tức là đã chết, cũng như vậy chúng ta đã cắt đứt chính mình ra khỏi Đức Chúa Trời và đã trở nên chết về mặt tâm linh.

Sự phân cách này dẫn đến sự mặc cảm tội lỗi và sợ hãi. Cho nên điều mà chúng ta cố gắng một cách tự nhiên để làm đó là xây dựng những nhịp cầu để mang chúng ta từ phía của chính mình (từ sự chết) đến phía của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm điều này bằng nhiều cách: đi nhà thờ, đền thờ hoặc thánh đường, trở nên sùng tín, trở nên tốt đẹp và hay giúp đỡ, tĩnh tâm, và cố gắng để trở nên giúp đỡ nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, vân vân. Danh sách các công việc để đạt được những công trạng có thể rất dài đối với một số người trong chúng ta- và thực hiện chúng trong cuộc sống có thể rất phức tạp. Điều này được mô tả trong hình ảnh tiếp theo,

Slide2 (2)

Những công lao tốt-có thể rất hữu ích-nhưng không thể kết nối lại sự phân cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.

Vấn đề đó là những cố gắng, công trạng, của lễ và những thực hành khổ hạnh của chúng ta…vân vân, mặc dầu bản thân chúng là không xấu, nhưng không đủ bởi vì giá trả được yêu cầu (“tiền công” cho tội lỗi của chúng ta là “sự chết”. Các nỗ lực của chúng ta giống như một ‘cầu nối’ mà đang cố gắng để vượt qua sự phân cách giữa chúng ta và Đức Chúa Trời- nhưng cuối cùng không thể kết nối được khoảng cách. Điều này bởi vì mặc dầu những nỗ lực tôn giáo hoặc đạo đức là không xấu, chúng không thể giải quyết được vấn đề gốc. Điều này giống như là cố gắng để chữa bệnh ung thư (kết quả là sự chết) bằng việc ăn chay. Việc ăn chay không phải là xấu- nhưng nó sẽ không thể chữa được bệnh ung thư. Để chữa được bệnh ung thư bạn cần một phương pháp chữa trị hoàn toàn khác.

Cho đến bây giờ Luật Này đều là những Tin Tức Xấu- nó quá xấu đến nỗi chúng ta thường thậm chí không muốn nghe nó và chúng ta thường thêm vào cuộc sống của chúng ta với những hoạt động và thứ khác hy vọng rằng Luật này sẽ biến mất. Nhưng cũng giống như các cách chữa bệnh đối với bệnh ung thư trở nên rất có ý nghĩa đối với chúng ta khi chẩn đoán là chúng ta thật sự mắc bệnh ung thư xảy đến, như vậy Kinh Thánh nhấn mạnh Luật tội lỗi này và sự chết để làm tỉnh thức sự quan tâm của chúng ta đến một phương thức chữa bệnh rất đơn giản nhưng rất quan trọng.

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết nhưng… (Rô-ma 6:23)

Một từ nhỏ “nhưng” chỉ ra hướng đi của thông điệp sắp chuyển hướng, đến Tin Tức tốt lành của Phúc Âm- cách chữa trị.

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta (Rô-ma 6:23)

Tin tức tốt lành của phúc âm đó là sự hy sinh bằng sự chết của Chúa Giê-xu đủ để kết nối sự phân cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết điều này bởi vì ba ngày sau khi Chúa Giê-xu chết, Ngài đã sống lại trong thân thể, một lần nữa trở nên sống trong sự tái sinh của cơ thể. Mặc dầu một số người ngày hôm nay chọn để không tin sự sống lại của Chúa Giê-xu hầu hết họ chỉ chưa biết đến những bằng chứng mạnh mẽ đối với sự sống lại của Ngài. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu được thưc hiện theo như lời tiên tri ở trong của lễ hy sinh của Áp-ra-ham và với sự mở đầu cho Của Lễ Vượt Qua.

Chúa Giê-xu đã là một con người sống một cuộc đời vô tội. Vì thế Ngài có thể ‘chạm đến’ cả con người và phía Đức Chúa Trời và kết nối vực thẳm phân cách giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngài là Nhịp Cầu dẫn đến Sự Sống có thể được mô tả như ở sau

Presentation1 (2)

Chúa Giê-xu là Chiếc Cầu kết nối lại vực sâu giữa Đức Chúa Trời và con người.

Để ý đến cách mà sự hy sinh của Chúa Giê-xu được ban cho chúng ta. Nó được mang đến như là một… “món quà”. Suy nghĩ về những món quà. Không quan trọng món quà đó là gì, nếu nó thật sự là một món quà thì nó là điều gì đó mà bạn đã không phải làm gì để có nó và bạn không đạt được nó bằng những công tốt của mình. Nếu bạn đạt được nó thì món quà đó không còn là một món quà nữa! Cũng giống như vậy bạn không thể lập công trạng hoặc đạt được của lễ hy sinh của Chúa Giê-xu. Của lễ này được ban cho bạn như một món quà. Nó chỉ đơn giản là như vậy.

Và món quà là gì? Đó là ‘sự sống đời đời’. Điều đó có nghĩa là tội lỗi đã mang đến cho bạn và tôi sự chết bây giờ đã được xóa bỏ. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu là một cầu nối giúp bạn có thể đi qua để kết nối lại với Đức Chúa Trời và nhận được sự sống-cho đến đời đời. Món quà này được ban cho bởi Chúa Giê-xu, là Đấng bằng việc sống lại từ kẻ chết, đã bày tỏ chính Ngài là “Đức Chúa Trời’. Điều đó cực kỳ quan trọng.

Như vậy làm cách nào để bạn và tôi “vượt qua” Cây Cầu Sự Sống này đã được ban cho chúng ta? Một lần nữa, suy nghĩ về những món quà, Nếu một người nào đó đến và tặng cho bạn một món quà, đó là một điều gì đó bạn đã không phải làm việc để đạt được. Nhưng để đạt được bất kỳ lợi ích nào từ món quà bạn phải “nhận” nó. Mỗi lần một món quà được tặng cho bạn thì có hai sự lựa chọn. Một là món quà đó bị từ chối (“Không cảm ơn”) hoặc là nó được nhận (“Cảm ơn vì món quà của bạn. Tôi sẽ nhận nó”). Như vậy cũng như món quà này được tặng thì phải được nhận- chỉ đơn giản là như vậy. Nó không thể đơn giản là sự tán thành về mặt lý trí, được học hay được hiểu. Điều này được mô tả trong hình ảnh tiếp theo, chúng ta “bước” trên Cây Cầu bằng cách quay về hướng Đức Chúa Trời và nhận món quà Ngài ban tặng cho chúng ta.

Slide4 (2)

Của lễ hy sinh của Chúa Giê-xu đó là Món Quà mà mỗi người chúng ta phải chọn để nhận lấy.

Như vậy làm cách nào để nhận món quà này? Kinh Thánh nói rằng

Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu (Rô-ma 10:13)

Chú ý rằng lời hứa này là cho “mọi người” (ai). Vì khi Ngài sống lại từ kẻ chết Chúa Giê-xu vẫn sống thậm chí bây giờ Ngài là “Đức Chúa Trời”. Như vậy nếu bạn kêu cầu Ngài thì Ngài sẽ nghe và mở rộng món quà của Ngài đến với bạn. Bạn cần phải kêu cầu Ngài và hỏi Ngài- bằng việc có một cuộc đối thoại với Ngài. Có lẽ bạn chưa bao giờ làm điều này. Đây sẽ là một hướng dẫn có thể giúp bạn có cuộc đối thoại và lời cầu nguyện với Ngài. Nó không phải là câu thần chú phép thuật. Nó không phải là những từ cụ thể mang đến năng quyền. Nó là niềm tin giống như Áp-ra-ham đã có mà chúng ta có trong khả năng của Ngài và sự sẵn lòng ban cho món quà này. Khi chúng ta tin Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta và đáp lại. Phúc Âm là rất chính yếu, và cũng đơn giản. Cho nên bạn cứ tự do theo hướng dẫn này khi bạn phát biểu lớn lên hoặc im lặng trong lòng mình với Chúa Giê-xu để nhận món quà của Ngài.

Đức Chúa Giê-xu yêu dấu ơi. Con hiểu rằng với những tội lỗi trong đời sống của con, con bị chia cắt khỏi Đức Chúa Trời. Mặc dầu con có thể cố gắng nhiều, không có nỗ lực hoặc của lễ nào về phần con có thể kết nối lại sự phân cách này. Nhưng con hiểu rằng sự chết của Ngài là một của lễ tẩy sạch mọi tội-thậm chí những tội của con. Con tin rằng Ngài đã sống lại từ kể chết sau khi hy sinh để con có thể biết được rằng sự hy sinh đó một lần đủ cả. Con cầu xin Chúa hãy làm sạch mọi tội lỗi của con và kết nối con lại với Đức Chúa Trời để con có thể có một cuộc sống đời đời. Con không muốn một cuộc sống làm nô lệ cho tội lỗi cho nên xin Ngài khiến con được tự do khỏi tội lỗi. Cảm Ơn Đức Chúa Giê-xu Christ về tất cả mọi điều Ngài đã làm cho con và xin Ngài từ nay trở đi tiếp tục hướng dẫn con trong cuộc sống để con có thể theo Ngài là Đức Chúa Trời của con.

Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.